Údržba a opravy Produkty na elektroopravyELECTRIC CLEANER - čistič elektrických a elektronických komponentů

ELECTRIC CLEANER - čistič elektrických a elektronických komponentů

ELECTRIC CLEANER je účinný čistič elektrických a elektronických součástek, kontaktů, kabelových svazků, řídících jednotek i celých sestav.


CHARAKTERISTIKA:
ELECTRIC CLEANER je účinný čistič elektrických a elektronických součástek, kontaktů, kabelových svazků, řídících jednotek i celých sestav. Rozpouští oxidační film, povrchovou špínu, stopy mastnoty, usazený prach a jiné negativní dopady provozu daného zařízení. Produkt není agresivní vůči běžným typům izolačních materiálů.
UPOZORNĚNÍ: čištění nikdy neprovádějte pod proudem!

APLIKACE:
ELECTRIC CLEANER se používá v automobilovém i elektrotechnickém průmyslu při pravidelných údržbách a při odstraňování poruch různých elektrických strojů a zařízení. Čistí elektrické a elektronické součástky, kontakty, kabelové svazky, vodivé spoje, řídící jednotky atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Odpojte spotřebič/přístroj od zdroje elektrického napájení.
2. Dózu s produktem důkladně protřepejte.
3. Aplikujte ELECTRIC CLEANER na ošetřované místo ze vzdálenosti 20 až 30 cm.
4. Nechte působit po dobu 2 až 3 minut.
5. Produkt nechte úplně odvětrat (ošetřované místo lze též osušit proudem vzduchu).
6. Zdroj elektrického napájení zapojte až po úplném odvětrání produktu.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol
Barva: transparentní
Zápach: charakteristický po ředidlech
Bod vzplanutí: -12 °C
Zápalná teplota: ˃ 200 °C
Hustota (při T = 20 °C): 0,7 g/cm3
EU-VOC (obsah): 722 g/l produktu
EU-VOC (%): 97 %
Skladový kód CHELC500
Balení 500 ml
Číslo výrobku CH80242
Skladování 10 let
Číslo celního sazebníku 3814 0090