Lepidla a tmelyGLUE ACTIVATOR - urychlovač vytvrzování kyanoakrylátových lepidel

GLUE ACTIVATOR - urychlovač vytvrzování kyanoakrylátových lepidel

GLUE ACTIVATOR je speciální produkt určený pro rapidní urychlení procesu lepení dílů kyanoakrylátovými lepidly.


CHARAKTERISTIKA:
GLUE ACTIVATOR je speciální produkt určený pro rapidní urychlení procesu lepení dílů kyanoakrylátovými lepidly. Vyznačuje se snadnou aplikací a okamžitým účinkem.

APLIKACE:
GLUE ACTIVATOR se používá jako praktický doplněk – urychlovač vytvrzování lepidel Ca GLUE PRO (Art.Nr.: CH80161) a Ca GLUE GEL (Art.Nr.: CH80162) při lepení a úpravách dílů v elektrotechnickém průmyslu, autoopravárenství, strojírenství, při zpracovávaní plastů a kovů, při výrobě modelů a nábytku, při výrobě a finálních úpravách kůže, v gumárenském průmyslu, ve sklářském průmyslu apod. Použití výrazně zkracuje čas potřebný pro realizaci opravy/úpravy dílu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné. Odmastěte produktem CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.:
    CH80079), odmašťovač nechte úplně odvětrat.
2. Nastříkejte GLUE ACTIVATOR pouze na jeden z lepených dílů. Zvolené kyanoakrylátové lepidlo Ca GLUE PRO
    (Art.Nr.: CH80161)  nebo Ca GLUE GEL (Art.Nr.: CH80162) naneste na druhý díl.
3. Díly okamžitě napasujte k sobě a přitlačte přiměřenou silou.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol
Báze: směs dimethylether + aceton
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristický po acetonu
Teplota samovznícení: ˃ 200 °C
Hustota (při T = 20 °C): 0,703 g/cm3
Obsah EU-VOC (g/litr): 701,8
Obsah EU-VOC (%): 99,8
Skladový kód CHGA
Balení 200 ml
Číslo výrobku CH80210
Skladování 36 měsíců
Číslo celního sazebníku 3815 9090