Lepidla a tmelyMMA ADHESIVE W-off 6 min 50 ml - 2 K metalakrylátové transparentní lepidlo

MMA ADHESIVE W-off 6 min 50 ml - 2 K metalakrylátové transparentní lepidlo

MMA ADHESIVE W-Off 6 min 50 ml je víceúčelové dvousložkové lepidlo pro konstrukční lepení a opravy dílů bez nutnosti použití primeru v transparentním provedení.


CHARAKTERISTIKA:
MMA ADHESIVE W-Off 6 min 50 ml je víceúčelové dvousložkové lepidlo pro konstrukční lepení a opravy dílů bez nutnosti použití primeru. Vyznačuje se krátkým časem vytvrzování, excelentními hodnotami konečné tvrdosti a pevnosti, ale i vysokou chemickou, UV a teplotní odolností. Lze je mechanicky opracovávat broušením, vrtáním
i řezáním závitů, je přelakovatelný běžnými barvami.

APLIKACE:
MMA ADHESIVE  W-Off 6 min  50 ml  lepí všechny běžné kovy, ocel, hliník, ABS, plasty, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát, epoxidy, styrény, sklolaminát a mnoho dalších materiálů. Jako „výplň“ účinně nahrazuje chybějící části funkčních dílů, proto se často využívá pro finální realizace havarijních oprav dílů a sestav.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Lepený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Pro odmaštění použijte produkt CHEMISTRY SOFT
   CLEANER. Odmašťovač nechte dokonale odvětrat.
2. Pro dosažení maximální pevnosti spoje zdrsněte kontaktní plochy brusným papírem (P80 -180).
3. Plochy následně odmastěte a nechte dobře odvětrat.
4. Vložte MMA lepidlo do k tomu určené aplikační pistole podle velikosti použitého balení (2K pistole / 50 ml ).
5. Nasaďte mixážní trysku na ústí kartuše a zajistěte ji pootočením.
6. Vytlačte prvních 20 mm MMA lepidla bokem, aby bylo zaručeno správné smíchání obou složek.
7. Naneste MMA lepidlo na jednu z kontaktních ploch a neprodleně jí spojte s druhou (plochy přitlačte k sobě
    s citem, pouze přiměřeným tlakem prstu).
UPOZORNENÍ: Při vytvrzovaní dochází k intenzivní termické reakci. Nepoužívat pro lepení skel!

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina
Výsledná barva: černá / amber
Báze: Methyl metakrylát
Zápach: specifický, výrazný po surovinách
Hustota: 0,97 až 1,03 g/cm3
Pevnost v tahu (EN ISO 527): 24 MPa
Modul pružnosti (EN ISO 527): 2250 MPa Tvrdost SHORE D (EN ISO 868): 65
Prodloužení do přetržení (EN ISO 527): 36%
Doba zpracovatelnosti: cca 6 min (při T= 23°C)
Doba fixace: cca 20 min (T=23°C)
Čas pro další opracovávání: po 30min od aplikace (ideálně do 2 hodin od aplikace)
Úplné vytvrzení produktu (při použití jako „výplň“): 24 hod (T= 23°C)
Známá odolnost: PHM, UV, vzdušná vlhkost, běžné chemikálie a rozpouštědla
Teplotní odolnost po vytvrzení : -40°C až +125°C (krátkodobě až +150°C)
Skladový kód CHMAWO50
Balení 50 ml
Číslo výrobku CH80240
Skladování 9 měsíců
Číslo celního sazebníku 3506 9900