Lepidla a tmelyPRESSURIZED RTV SIL GASKET - tlakové těsnění

PRESSURIZED RTV SIL GASKET - tlakové těsnění

PRESSURIZED RTV SIL GASKET je 1K silikonový elastomer s excelentní přilnavostí k různým povrchům, připravený k okamžitému použití bez potřeby vytlačovací pistole, či jiného nástroje.


CHARAKTERISTIKA:
Pressuriezed RTV Sil gasket je 1K silikonový elastomer s excelentní přilnavostí k různým povrchům, připravený k okamžitému použití bez potřeby vytlačovací pistole, či jiného nástroje. Vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti při pokojové teplotě na trvale pružnou pryž, vysoce odolnou vlivům proti povětrnostním vlivům, vodě, olejům, tukům, kouři, horkým plynům, vibracím, vlhkosti, ozónu a extrémním teplotám.
Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- OEM specifikováno podle GM 9985443 Typ III
- dobrá přilnavost k mnoha podkladům, jako je kov, sklo a keramika
- lze aplikovat na tvary těsnění z odolného papíru či korku
- bez rozpouštědel, nízké smrštění při vytvrzování
- dobrá elektrická izolace
- elastický od -40 do +200°C

APLIKACE:
Produkt je určený k široké škále aplikací v oblasti lepení, těsnění a izolace dílů, např. těsnění olejových van, převodových skříní, ventilových vík, vodních čerpadel, kompresorů, termostatů, pump, přírubových spojů, výměníků tepla, klimatizačních, ventilačních a sacích potrubí, lepení skel horkovzdušných a průmyslových pecí a sporáků apod.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Místo aplikace očistit, odmastit a vysušit.
2. Vytlačte RTV Sil Gasket z tlakové nádoby podle potřeby na jednu z částí, které mají být lepené / utěsněné.
3. Plochy smontovat dle standardního postupu do 5-ti minut.
4. Před konečnou montáží nechat vytvrdnout po dobu cca 30 minut. 
POZNÁMKA:je-li požadavek vytvořit rozebíratelné těsnění, jemně namazat styčné plochy olejem nebo vhodným
mazadlem. Během vytvrzování se vyhněte kontaktu s rozpouštědly. Nepoužívejte ve spárách hlubších než
10 mm. U čistých glykolů nebo neředěných chladicích kapalin může dojít k bobtnání

SPECIFIKACE:
Konzistence: pasta
Barva: černá
Zápach: ostrý (výrazně kyselý)
Teplotní odolnost: -40°C až +200°C (krátkodobě až +260°C)
Nelepivý na dotek: 0-12 min (23 °C/50 % rel. RH)
Doba vytvrzování: 10-12 min (23 °C/50 % rel. RH)
Bod vzplanutí: ˃ 150°C
Smrštitelnost: < 3%
Prodloužení do přetržení: cca 500% (ISO 8339)
Pevnost v tahu: cca 3,5 MPa
Modul pružnosti: cca 0,7 MPa
Hustota (při 20°C): 1,02 g/cm3
Tvrdost (SHORE): cca 30 (ISO 868)
Elektrická pevnost (ASTM D149): 18 kV/mm
VOC: 23 g/l
Přilnavost (běžné kovy, hliník, plasty): cca 1,5 Mpa,
Skladový kód CHPRTVSG
Balení 200 ml tlaková nádoba
Číslo výrobku 87555
Skladování 12 měsíců
Číslo celního sazebníku 3506 1000