Lepidla a tmelyQUICK SEALFIX - lepicí a těsnicí MS-Polymer

QUICK SEALFIX - lepicí a těsnicí MS-Polymer

QUICK SEALFIX je jednosložkové lepidlo na bázi MS-Polymeru pro lepení elastických konstrukčních spojů, které vyžadují vysokou lepicí sílu.


CHARAKTERISTIKA:
QUICK SEALFIX je jednosložkové lepidlo na bázi MS-Polymeru pro lepení elastických konstrukčních spojů, které vyžadují vysokou lepicí sílu. Produkt je použitelný pro mnoho účelů, neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty, ani PVC. Vyznačuje se vysokou pevností ještě v nezaschlém stavu, rychlým nástupem lepicí síly, minimální ztrátou svého objemu při vytvrzování, velmi dobrou odolností proti stárnutí i povětrnostním vlivům. Je přelakovatelný (i mokré na mokré), kompatibilní s většinou lakovacích systémů (práškové i klasické lakování). Má velmi dobrou přilnavost k různým podkladům i bez použití základního nátěru. Je neutrální a bez zápachu. Vyznačuje se nízkou elektrickou vodivostí, avšak před vytvrzením lze přes nej bodově svařovat.

APLIKACE:
- lepení oceli, kovu, hliníku, dřeva, laminátu, korku, plastu, betonu, kamene, sádry, keramiky apod. a veškeré
  lepení v průmyslových odvětvích
- pružné lepení a těsnění dílů a konstrukcí u osobních aut, autobusů, karavanů, vlaků, kamionů a lodí
- lepení a těsnění švů a spojů u výroby a oprav karoserií, stavby vozů, modulárních stavebních konstrukcí a
  nástaveb vozidel
- elastické lepení kovu, různých ústrojí, ventilačních a klimatizačních jednotek apod.
- lepení dílů a součástí vyžadujících okamžitou vysokou mechanickou pevnost
- jako náhrada silikonových tmelů, pokud existuje nebezpečí silikonové kontaminace a povrch má být později
  lakován či natírán

NÁVOD NA POUŽITÍ:
QUICK SEALFIX lze aplikovat ruční, vzduchovou nebo AKU pistolí v rozmezí teplot od +5 °C až do +40 °C.

1. Pro dobrou přilnavost je nezbytné, aby byl povrch čistý, suchý a odmaštěný.
2. Při použití QUICK SEALFIX jako těsnění musí být povrch uhlazen v průběhu 8 minut od aplikace
(při T = 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu = 50%).
3. Po použití QUICK SEALFIX jako lepidlo musí být lepené díly vzájemně spojeny do 8 minut od aplikace
(při T = 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu = 50%).
4. Přelakování QUICK SEALFIX "mokro na mokro" musí být provedeno max. do 4 hodin od aplikace.
5. Má-li se lakování realizovat až po vytvrzení, musí byť povrch znovu ošetřen vhodným odmašťovačem.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:
Podpora přilnavosti (adheze):
Na mnoha problémových materiálech lze získat dobrou přilnavost pomocí adhezního zesilovače. Pokud má být vytvrzený výrobek vystaven velkým změnám vlhkosti nebo teploty, nebo v případě problémových vazebných ploch doporučujeme předběžnou úpravu neporézních a adhezních povrchů produktem AfinTM MS Prep a pro úpravu porézních povrchů produktem AfinTM MS Pro. Znečištěné nástroje a zbytky nevytvrzeného lepidla lze vyčistit pomocí suchého hadříku nebo kusu látky (obě bez chlupu). Pokud je znečištěná plocha větší, použijtena její vyčištění produkt AfinTM Acryclean.
Skladový kód CHQSC, CHQSB, CHQSG, CHQSW
Balení 290 ml
Číslo výrobku 87508, 87503, 87502, 87501
Skladování 12 měsíců
Číslo celního sazebníku 3214 1010
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...