Lepidla a tmelySPRAY SEALER LV a HV - stříkatelný tmel na bázi MS-Polymer

SPRAY SEALER LV a HV - stříkatelný tmel na bázi MS-Polymer

Spray Sealer LV (nižší hustota) a HV (vyšší hustota) je stříkatelný, elastický tmel na bázi MS polymeru pro úpravu všech typů jemných struktur OEM.


CHARAKTERISTIKA:
Spray Sealer LV (nižší hustota) a HV (vyšší hustota) je stříkatelný, elastický tmel na bázi MS polymeru pro úpravu všech typů jemných struktur OEM. Spray Sealer LV a HV lze nanášet pomocí vzduchové stříkací pistole Spray Sealer Gun nebo roztírat karosářským štetcem Feathering brush.
Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- bez rozpouštědel, izokyanátů a PVC.
- velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- velmi dobrá přilnavost k různým podkladům bez použití primeru
- vůně neutrální a bez zápachu
- lze lakovat "mokro na mokro". Rychlost vytvrzování tím nebude ovlivněna.
- minimální objemové smrštění po vytvrzení
- nízká elektrická vodivost

APLIKACE:
- velká oblast lepení všeho druhu
- stříkatelné a roztíratelné těsnění spár a přeplátovaných plechů na vozidlech
- ochrana podvozku proti odlétajícím kamínkům
- lepení krytů, plechů, panelů, úchytů, říms, manžet, obkladů, profilů, rámečků, značek, výztuh a ochrana hran
- lepení nástaveb, nádrží, podlahových desek, skříní, kabin, boxů a montážních dílů

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Spray Sealer LV a HV lze nanášet běžně dostupnými stříkacími pistolemi, ručními pistolemi nebo pistolemi na
stlačený vzduch v teplotním rozsahu od + 5 °C do + 40 °C. Pro dobrou přilnavost je důležitý čistý, suchý a odmaštěný povrch. Pokud je strana materiálu propustná, lze nanášet Spray Sealer LV a HV také zubovou stěrkou. Regulací množství, tlaku a vzdálenosti postřiku stříkací pistole lze aplikovat různé vzory stříkání OEM.
1. Pro dobrou přilnavost je důležité, aby byl povrch čistý, suchý a zbaven mastnoty.
2. Regulací stříkací pistole lze vytvořit různé vzory stříkání OEM. Lze to dosáhnout aplikovatelným množstvím
    produktu, tlaku stříkání a vzdáleností stříkání od povrchu.
3. Pro nejlepší přilnavost barvy by se mělo lakovat "mokro na mokro" maximálně do 2 dnů.
4. V případě pozdějšího přelakování je nutné předem použít Afin TM Acryclean pro dobré odmaštění.
5. Významné zrychlení procesu tuhnutí tmelu lze dosáhnout navlhčením vodou.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:
Podpora přilnavosti (adheze):
Na mnoha problémových materiálech lze získat dobrou přilnavost pomocí adhezního zesilovače. Pokud má být vytvrzený výrobek vystaven velkým změnám vlhkosti nebo teploty, nebo v případě problémových vazebných ploch doporučujeme předběžnou úpravu neporézních a adhezních povrchů produktem AfinTM MS Prep a pro úpravu porézních povrchů produktem AfinTM MS Pro. Znečištěné nástroje a zbytky nevytvrzeného lepidla lze vyčistit pomocí suchého hadříku nebo kusu látky (obě bez chlupu). Pokud je znečištěná plocha větší, použijte na její vyčištění produkt AfinTM Acryclean.

SPECIFIKACE:
Barva: LV - šedá, černá HV - šedá, béžová
Báze: modifikovaný MS Polymer (MSP)
Způsob vytvrzování: vzdušná vlhkost
Hustota (při T = 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu = 50%): 1,38 +/- 0,05 g/cm3
Doba zpracování (při T = 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu = 50%): max. 20 minut
Tvrdost SHORE A (DIN 53505): cca. 34
Smrštitelnost (DIN EN ISO 10563): ≤ 8%
Pevnost v tahu (DIN 53504 S2): cca. 1,2 N/mm²
Rychlost vytvrzování (při T = 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu = 50%): cca. 3,5 mm za 24 hodin
                                                                                                                                     cca. 4,5 mm za 48 hodin
Prodloužení do přetržení (DIN 53504 S2): cca. 450%
Síla při 100% prodloužení (DIN 53504 S2): cca. 0,5 N/mm²
Teplotní odolnost: -40 °C až + 90 °C
Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C
Chemická odolnost:
dobrá: voda, alifatické rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné anorganické kyseliny a zásady
přiměřená: ester, keton a aromatické rozpouštědla
špatná: koncentrované kyseliny a chlorované uhlovodíky
odolnost vůči povětrnostním vlivům: velmi dobrá
Skladový kód CHSSG-LV šedý
Číslo výrobku 87476
Skladový kód CHSSB-LV černý
Číslo výrobku 87475
Skladový kód CHSSG-HV2 šedý
Číslo výrobku 87513
Skladový kód CHSSB-HV2 béžový
Číslo výrobku 87514
Balení 290 ml/kartuše
Skladování 18 měsíců
Číslo celního sazebníku 3214 1010