O SPOLEČNOSTI AKEMI A PRÉMIOVÉ ZNAČCE AFIN


Firma AKEMI byla založena roku 1933 Erichem Hönstchem v Drážďanech (původně s názvem AKEMA).

 

Z historie

Erich Hönstch se narodil roku 1911 v Drážďanech a vyučil v oboru exportního obchodníka. Jeho velkou vášní ovšem byla  chemie. V zahradním domku u rodinného domu v Drážďanech si zařídil malou laboratoř.  Tam strávil každou volnou chvilku prováděním chemických pokusů. Na začátku vytvořil kit (lepidlo) k lepení zvířecích chlupů do tehdy hojně rozšířených holících štětek a sklidil úspěch !  Již v krátké době zásoboval  obuvnický průmysl  a elektroprůmysl produkty pro lepení.

Erich Hönstch neměl jen nápady, ale i odhodlání a odvahu. Roku 1933 založil v Drážďanech společnost AKEMA, pojmenovanou po dceři jeho přítele, japonského konzula v Berlíně. V roce 1945 uprchl před ruskými vojsky na svém starém motocyklu BMW. Přes Hannover se dostal v roce 1948 do Norimberku, kde v garáži pokračoval ve výrobě lepidel. Poptávka z výroby štětců a obuvnického   průmyslu narůstala. Roku 1949 se AKEMA přesunula do bývalého truhlářství. K zákazníkům přibyli i věhlasné společnosti jako Metz, Loewe a Grundig.

První lepidla na  kámen

Na konci 40. let si začal pohrávat Erich Hönstch s myšlenkou na lepidla pro průmysl zpracovávající kameny.

Ve spolupráci s  věhlasným německým chemickým koncernem produkujícím speciální pryskyřice, přišel v roce 1952 na trh se speciálním lepidlem na bázi polyesterové pryskyřice. Produkt se jmenoval Univerzální kit na kámen a mramor. S tímto inovativním lepidlem odstartovala AKEMA novou éru pro zpracování  přírodního kamene.

Erich Hönstch navštěvoval již pravidelně kameno zpracovatelské společnosti   v oblasti Jura za účelem poradenství  uživatelům při problémech se zpracováním přírodního kamene.

Takto získané informace přetransformoval podle motta „ Nové produkty pro řešení starých problémů“  přímo do dalšího vývoje .

Roku 1952 došlo ke změně jména společnosti na AKEMI. Důvodem byl již stávající název veletrhu ACHEMA – odborný veletrh chemické techniky, ochrany životního prostředí  a  biotechnologie, který se koná každé 2 roky ve Frankfurtu.

1954 bylo rozšířeno portfolio výrobků o nátěrové tmely a základní nátěry pro rozvíjející se automobilový průmysl.

Poptávka po produktech AKEMI stále rostla. Aby bylo možno zpracovatele rychleji zásobovat, vybudovala společnost v Německu a v  Evropě distribuční síť. V USA začala s licenční výrobou.  Na stoupající poptávku a zvýšené využití přírodního kamene především při omítání budov, reagovala společnost  vyvinutím a výrobou lepidel na bázi epoxidových pryskyřic, která mohou být použita zejména ve venkovních prostorech. Uvedení  produktové řady AKEPOX  bylo významným milníkem Ericha Hönstche v historii zpracování přírodního kamene.

Novostavba a GL  Angelika Hönstch

Brzy  již nestačil prostor starého truhlářství .   Erich Hönstch plánoval novou výstavbu v Norimberku, jejího dokončení se ovšem nedočkal. Zemřel  roku  1970 po dlouhé nemoci.

Velkorysá výstavba v Lechstrasse 28, kde firma sídlí dodnes, byla dokončena v roce 1972. Vdova, Angelika Hönstch, vedla společnost dál a roku 1997 předala firmu rodině Hamannových.

Éra Hamann

Pod vedením diplomovaného obchodníka Torstena  Hamanna  došlo každým rokem k výraznému rozšíření produktové nabídky. Pod taktovkou Hamanna byl firemní areál rozšířen na 1200m2, výroba, distribuce a logistika přestrukturalizovány a zefektivněny.  Hamann otevřel firmě nové trhy. V Číně, USA, Austrálii, Rusku a Indii  vznikly nové pobočky.

Současnost

V současnosti je firma AKEMI pod vedením Dr.Hamanna známá jako výrobce kvalitních chemických produktů pro oblast automobilovou, stavebnictví a průmysl.  Ve svém sídle v Norimberku s celkovým počtem 100 zaměstnanců vyrábí přes 3000 nejrůznějších produktů. AKEMI téměř 10% svého obratu investuje do výzkumu a vývoje. Dochází tedy k neustálé optimalizaci a rozšiřování obsáhlého produktového programu pod značkou AFIN – prémiová značka zaměřená na inovativní a ekologicky obnovitelné produkty pro řemeslníky, lakýrny a průmysl včetně automobilového.

Kvalita produktů

Vysoce kvalifikovaní chemici a chemičtí inženýři zlepšují kvalitu stávajících produktů a činí je ekologičtějšími. Nové výrobky jsou vytvářeny na základě poptávky a jejich životnost je testována řadou specifických testů. Některé z početných inovací má firma AKEMI chráněny mezinárodními patenty a certifikovány externími institucemi.

Společnost AKEMI využívá management kvality na základě norem ISO 9001:2008, který je také externě certifikován a pravidelně kontrolován. Nejmodernější výrobní a plnící linky stejně jako neustálá kontrola zajišťují velmi vysokou úroveň kvality produktů AFIN.

Distribuce

Produkty firma dodává v nejrůznějších baleních na základě poptávky klientů. Perfektní servis a včasné doručení zajistí distribuční společnosti ve více jak 90 zemích světa. Hlavní sídlo firmy AKEMI je v německém Norimberku a další výrobní a distribuční centra jsou v USA (Atlanta), Brazílii (Sao Paulo), Indii (Bangalore) a Číně (Peking).

Jistota díky školením

Ve školícím středisku, otevřeném roku 2003, bezplatně v pravidelných intervalech, školí v oblasti bezpečného zpracování lepidel a pěstících prostředků vysoce kvalifikovaní technici a chemici zájemce z řad uživatelů i distribučních partnerů.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost produktů

Jako společnost působící v chemickém průmyslu si je AKEMI  vědoma významu ochrany životního prostředí a bezpečnosti produktů. AKEMI zohledňuje tuto zodpovědnost již při vývoji a výrobě.

Při výběru surovin jsou využívány co nejekologičtější materiály a zkoumá se, zda jsou povoleny k prodeji po celém světě. Produktová balení jsou z ekologicky příznivého polyetylenu nebo pocínovaného /bílého plechu.

Produkty Afin splňují veškeré zákonné požadavky v souvislosti s ochranou zdraví, bezpečností práce a značením. V bezpečnostních listech uvádí kromě zákonem požadovaných údajů (např. popis látky, pravidla první pomoci v případě nehody, skladovací doporučení) také použití vhodných ochranných prostředků při použití daného produktu. Proto jsou v součinnosti s výrobci ochranných pomůcek vypracovaná přesná doporučení.

Produktové informace

Podrobné informace o použití jsou k nahlédnutí v technických listech jednotlivých produktů.

Kromě toho jsou k dispozici brožury a letáky o produktech a jejich použití pro konečné spotřebitele.


Mapa výroby a zastoupení:


Certifikát: