Lepidla a tmelyMMA ADHESIVE BLACK 6min 1:10 -2K metalakrylátové lepidlo 490 ml + 1 ks špička

MMA ADHESIVE BLACK 6min 1:10 -2K metalakrylátové lepidlo 490 ml + 1 ks špička

MMA ADHESIVE BLACK 6 min je dvousložkové konstrukční lepidlo umožňující vytvářet trvalé lepené spoje, které jsou velmi pevné, strukturální, odolné vůči rázům a zároveň pružné.


CHARAKTERISTIKA:
MMA ADHESIVE BLACK 6 min je dvousložkové konstrukční lepidlo umožňující vytvářet trvalé lepené spoje, které jsou velmi pevné, strukturální, odolné vůči rázům a zároveň pružné. Vyznačuje se krátkým časem vytvrzování, excelentními hodnotami konečné tvrdosti a pevnosti, ale i vysokou chemickou, UV a teplotní odolností. Lze je mechanicky opracovávat broušením, vrtáním i řezáním závitů, je přelakovatelný běžnými barvami.

APLIKACE:
MMA ADHESIVE BLACK 6 min se používá k lepení kovů, plastů a kompozitních materiálů. Vzhledem ke své vysoké kvalitě je speciálně vhodné pro řadu náročných aplikací v různých průmyslových odvětvích a to jak v oblasti sériové výroby, tak údržby. Při lepení hliníku a nerezové oceli není nutné používat primer. Nadprůměrná pružnost lepidla umožňuje strukturálně lepit i materiály s rozdílným koeficientem tepelné roztažnosti.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Lepený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Pro odmaštění použijte produkt                                                        CHEMISTRY SOFT CLEANER. Odmašťovač nechte dokonale odvětrat.
2. Pro dosažení maximální pevnosti spoje zdrsněte kontaktní plochy brusným papírem (P80 -180).
3. Plochy následně odmastěte a nechte dobře odvětrat.
4. Vložte MMA lepidlo do aplikační pistole APPLICATION GUN 490 ml - kovová ruční pistole na 2K lepidla
    1:10 CH80196.
5. Nasaďte mixážní trysku na ústí kartuše a zajistěte ji pootočením.
6. Vytlačte prvních 20 mm – 40 mm MMA lepidla bokem, aby bylo zaručeno správné smíchání obou složek.
7. Naneste MMA lepidlo na jednu z kontaktních ploch a neprodleně jí spojte s druhou (plochy přitlačte k sobě
    s citem, pouze přiměřeným tlakem prstu).
    UPOZORNENÍ: Při vytvrzovaní dochází k intenzivní termické reakci. Nepoužívat pro lepení skel!

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina
Výsledná barva: černá thixotropní gel
Báze: Methylmetakrylát
Směšovací poměr: 10:1
Zápach: specifický, výrazný po surovinách
Hustota: složka A 0,96/cm3 ,složka B 1,07/cm3
Pevnost v tahu PSI ASTM D38: 3200 - 3500
Tvrdost SHORE D: 74
Elasticita: až do 140%
Doba zpracovatelnosti: cca 4- 6 min (při T= 23°C)
Doba fixace: cca 20 min (T=23°C)
Manipulační pevnost: 15 až 30 min
Funkční pevnost : 1 až 3 hodiny
Úplné vytvrzení produktu (při použití jako „výplň“): 24 hod (T= 23°C)
Vyplnění spáry: až do 10 mm
Známá odolnost: PHM, UV, vzdušná vlhkost, běžné chemikálie a rozpouštědla
Teplotní odolnost po vytvrzení : -50°C až +150°C
Skladový kód CHMMAB490
Balení 490 ml
Číslo výrobku CH80268
Skladování 9 měsíců
Číslo celního sazebníku 3506 9900